Què és una tasca?Si ja ho sabeu, boteu aquest pas i esborreu el text. Si no, aneu a llegir aquest enllaç:

què és una tasca


Com redactar la tasca?

S’ha de redactar com si el nin l´hagi de llegir (lletres grans, majúscules si som a infantil). S´ha de descriure el context que l'ha motivada, que pot ser l'entorn proper o llunyà (ex: el batle del poble ens demana... els fillets de 3r volen saber.... al diari ha sortit aquesta notícia....) o bé una les grans preguntes dels diferents coneixements. Ha d´incloure:

· Pregunta o situació-problema

· Producte o productes

· Projecció comunitària. Comunicació a una audiència pública.

· Treball en equip. S´ha de concretar com, quan i quines funcions i rols.

Exemples

Exemple __d´educació infantil.__

Exemple __d’educació primària__

Exemple __d’educació secundària__ humanitats.

Exemple __secundària ciències__.

Exemple d’educació __d’adults.__

Condicions

· Ha d’abarcar les CB i els continguts curriculars que us interessa treballar.


· Ha de ser autèntica, ha de tenir sentit, ha de ser significativa per la identitat de l´alumne.


· Ha de ser prou complexa com perquè pugui guiar tot el procés d’investigació que farà l’alumne/a. Serà el fil que marcarà el procés d´aprenentatge). No serà complexa si la seva resposta es pot trobar al google.