Com programar propostes didàctiques competencials?
procés_programació_BIE.png
FONT: Elaboració pròpia a partir del Manual de aprendizaje basado en proyectos(BIE, Boise State University, EEUU), traduït per el professorat del Col·legi Montserrat de Barcelona.