Procés a seguir per programar


93848054
procés_programació_BIE.png


FONT: Elaboració pròpia a partir del Manual de aprendizaje basado en proyectos(BIE, Boise State University, EEUU), traduït per el professorat del Col·legi Montserrat de Barcelona i facilitat per Carme Barba. Gràfics: Guida Al·lès
Graella_Guida.png
Graella_Guida.png

PRIMERS PASSOS:
93848684
PROCÉS_PRIMERS_PA.pngPREGUNTA/ CONTEXT

1. Generar una idea a partir dels continguts curriculars.
 1. Donar voltes i apropiar-nos col·lectivament d´**una idea**. Tenir en compte:

 • Connectar la proposta a fets/esdeveniments locals o nacionals
 • Enfocar-se en l'aprenentatge/servei
 • Pensar en què fa la gent amb la seva feina diària.
 • Qui serà l'audiència del projecte.


2. Pensar una pregunta

 1. Com formular preguntes
 2. Concretar-la millor cercant als directoris de recursos
 3. Els continguts de la idea s´han de plantejar en forma de preguntes. S’han de formular una o vàries preguntes conductores. Han d'estar relacionades amb el context o amb l'epistemologia de la matèria. Ha de connectar amb la seva vida quotidiana, les emocions. No poden ser preguntes de sí/no o que puguin respondre's a través del google. Llocs on cercar idees i preguntes: internet, el poble, la vida diària de les persones, els diaris, els mitjans, les ONGs (projectes lligats a les necessitats de la comunitat). Veure **exemples de preguntes.**

Escriure aquí la pregunta...
................................................................................................................................................
Un cop la tenim clara i lligada amb els apartats inferiors la passam a l'apartat INTRODUCCIÓ i a l'INDEX O PORTADA. Ha d'estar relacionada amb el context o amb l'epistemologia de la matèria. Ha de connectar amb la seva vida quotidiana, les emocions. No poden ser preguntes de sí/no o que puguin respondre's a través del google.TASCA

Definir la tasca + producte -
Problemes reals o epistemològics. Fer que el producte sigui el més similar possible al treball de la vida real.

Fitxa útil per definir el producte
Fitxa per definir els criteris d´avaluació dels productes

Escriure-la dins l'apartat TASCA, perquè és el que llegiran o s'explicarà als al·lots. Aquí se n´hi pot posar just un resumet.Decidir el TIPUS DE PROPOSTA, ABAST I DURADA


Fer-nos un calendari. Quant de temps tenim? Qui farà què i com posarem en comú la feina? (eines TIC).


Dissenyar el clima de l'aula


Objectius i continguts

CRITERIS D'AVALUACIÓ I COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Colors matèries:
Ciències naturals Física i química
Educació física
Castellà
Català
Anglès Alemany
Artística
Matemàtiques
Socials
Tecnologia (negre)


CRITERIS D'AVALUACIÓ .
COMPETÈNCIES BÀSIQUES No fa falta posar totes les subcompetències. També són útils els descriptors de la Conselleria d´Educació de les Illes Balears, sobretot per la CSC, que al Col·legi Montserrat està un poc incompleta.
1
Realizar el recorrido en el menor tiempo posible.

2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19
PLANIFICAR L'AVALUACIÓ

RÚBRICA D´AVALUACIÓ

Consultar les rúbriques del Col·legi Montserrat. Apartat MATERIALES. Només s´ha de copiar la part que us interessi. S´hi han d'afegir rúbriques pels criteris d'avaluació QUE NO ESTIGUIN RELACIONATS AMB LES CCBB (que seran poquíssims), que HAUREU D´INVENTAR VOLTROS, perquè la del Montserrat només és de CCBB.

Tipus de rúbriques (Carme Barba)

Indicadors de riquesa competencial

Per valorar si anam per bon camí

És més pràctic fer-la directament dins l´apartat AVALUACIÓ.


PLANIFICAR EL PROJECTE

PROCÉS. ACTIVITATS

Passos de la seqüència didàctica:

 • 2. PLANIFICACIÓ/ INTRODUCCIÓ.
  • Pensar una activitat que ens permeti CONSENSUAR OBJETIUS amb l'alumnat. Què hem d'aprendre, En quins aspectes volem aprofundir?. En aquest moment s´han de donar a conèixer i consensuar els objectius de la proposta.
  • Pensar com ho faràs perquè l´alumnat es pugui fer seus els criteris d´avaluació.
  • Com resoldre el problema. Planificació de la tasca. S´ha de preveure una activitat inicial en grup en la qual han de decidir les passes a seguir: què volem saber, on cercarem informació, quins materials, com ens organtizarem, com l´exposarem..... veure exemple. Va bé donar-lis un guió (en trobareu de fets al llibre del Col·legi Montserrat).
  • És important consensuar amb el mestre el COM. Exemple, si a la tasca hem de fer una classificació consensuarem amb quins criteris. Si es tracta de fer una descripció, aprendrem com es fa.

 • 3. REALITZACIÓ. ESTRUCTURACIÓ. Recerca d'informació, en funció dels rols assignats (per tant des de diferents perspectives).
  • Recerca d'informació, en funció dels rols assignats (per tant des de diferents perspectives). Aquí els hem d'aportar recursos, enllaços d'internet o materials impresos. Han de ser materials de qualitat, actualitzats, adequats a la seva edat. Els alumnes hauran de seleccionar la informació, contrastar, organitzar-la, classificar-la , analitzar-la. Els facilitarem tota mena de suports: mapes conceptuals, llínies del temps , tutorials tant per comprendre la informació com per a trasnformar-la ). Aquí hi trobareu recursos classificats per fases didàctiques.

 • S´han de preveure activitats per treballar les diferents perspectives i l'argumentació.


 • També activitats de treball sistemàtic. Exercicis per aprendre bé els nous coneix/hab/val.


 • Aplicació. Es crearà una situació-problema que han de resoldre per demostrar que són competents, és a dir que se'n saben sortir aplicant coneixements, habilitats i valors.
4. DIRIGIR EL PROCÉS

Temporalització, metodologies i organització. none
Optional: comment for page history

[[Passos a seguir#|¿Busca etiquetas?]]
Guardar borradorText EditorPrevisualizarGuardar[[Passos a seguir#|Cancelar]]
Tagging pages is now done in a new place. Once you have saved your changes, click on the "Page" tab and select "Details and Tags". || ||